© Ján Čalovka
V roku  1636 založili si v Pukanci cech debnári ...
PONUKA VÝROBKOV
V Pukanci r. 1847 bolo už 347 remeselníckych majstrov, s toho 13 debnárov ...
Pukanský drevospracujúci remeselníci založili v roku 1950 Komunálny podnik...
sudy
kadičky
kade
vane na kúpanie
debnársky nábytok
drevorezba
v Pukanci malo od nepamäti svoje neodmysliteľné miesto ako sa o tom môžeme dočítať v historických záznamoch.
Umenie premeniť hrozno na víno nepozná žiadne prijaté recepty, čo platí aj pri dozrievaní v sudoch. Najskôr sa musí každý vinár rozhodnúť ...
Sudy sa nemôžu nechať stáť nedoplnené, pretože je tu nebezpečenstvo zoctovatenia vína. Musia sa v pravidelných intervaloch dopĺňať..
.
Sudy a súdky sú zhotovované z dubového dreva zo stromov rastúcich v Štiavnických vrchoch.
Pri samotnej výrobe používame len tradičné postupy.